Certificaat aanvragen

Je kunt het Vitaliteitsmonitor Certificaat aanvragen via onderstaande link.

Voor de audit is het van belang dat je een intake uitgevoerd hebt. Je beantwoordt 26 vragen over de mate waarin binnen jullie organisatie aandacht is voor vitale medewerkers. Deze gaan over de 8 algemene eisen en de 18 indicatoren uit De Vitaliteitsmonitor. Je kent de organisatie scores toe op deze algemene eisen en indicatoren en onderbouwt deze antwoorden met een toelichting. De auditor ziet zo direct of je in aanmerking komt voor certificering en neemt contact met je op.

De auditor van DEKRA loopt tijdens de audit door alle antwoorden, scores en bestanden heen en stelt kritische vragen over deze toegekende scores. Wanneer de audit succesvol is verlopen, ontvangt De Vitaliteitsmonitor een positief advies van DEKRA. Na betaling van de factuur wordt vervolgens het certificaat uitgereikt.

Certificaat aanvragen

Aan de slag met vitale medewerkers

Start Intake