Visie en Missie van De Vitaliteitsmonitor


Visie

Succesvolle bedrijven investeren in vitale werknemers. Wanneer werkgevers de juiste voorwaarden scheppen om medewerkers vitaal, duurzaam inzetbaar en betrokken te houden, zullen zij succes hebben. Zowel op financieel als op maatschappelijk vlak. Daarnaast gaat werk niet ten koste van werknemers, maar halen zij een deel van hun levenskracht uit het werk.

Missie

  • Organisaties helpen de vitaliteit onder medewerkers structureel te verhogen
  • Organisaties zien vitaliteit niet als ‘liefdadigheid’ naar medewerkers, maar als een strategische keuze om het bedrijf beter te laten functioneren
  • Organisaties maken inspanningen rond vitaliteit meetbaar en aantoonbaar
  • Organisaties investeren via een plan-do-check-act cyclus structureel in vitale werknemers
  • Een landelijke dekking van gecertificeerde organisaties, waarbij deze organisaties elkaar inspireren om hun vitaliteitsbeleid te verbeteren
  • Elk jaar een groei van het aantal gecertificeerde organisaties realiseren

Aan de slag met vitale medewerkers

Start Intake