De Vitaliteitsmonitor als arbeidsmarktinstrument

Als organisatie wil je de beste mensen bij jou aan boord krijgen. Toch kan het soms lastig zijn om de juiste mensen aan je te binden. Medewerkers zijn in hun zoektocht naar een geschikte organisatie geïnteresseerd in wat jij als organisatie te bieden hebt.

Uiteraard kun je medewerkers een royaal salaris toekennen, maar de echte binding met medewerkers krijg je door juist te investeren in secundaire en tertiaire arbeidsvoorwaarden. Een certificaat van De Vitaliteitsmonitor laat aan potentiele werknemers zien dat jij als organisatie serieus werk maakt van vitale, duurzaam inzetbare en betrokken medewerkers.

Wanneer het certificaat uitgereikt is, mag je als gecertificeerde organisaties het logo van De Vitaliteitsmonitor gebruiken voor jouw (arbeidsmarkt)communicatie.

Aan de slag met vitale medewerkers

Start Intake