Waarmee kan een Vitaliteitsmonitor Expert helpen?

Eén van de Vitaliteitsmonitor experts kan je helpen bij verschillende aspecten van jouw programma voor vitale en duurzaam inzetbare medewerkers. Denk hierbij aan de volgende voorbeelden:

  • Het opstellen en uitvoeren van een onderzoek naar vitaliteit onder medewerkers
  • Het coördineren van een werkgroep die met vitaliteit aan de slag gaat
  • Het opstellen van een zinvol en gedragen vitaliteitsprogramma
  • Het creëren van draagvlak onder het management van de organisatie op het gebied van vitaliteit
  • Het hervormen van een gesprekscyclus waarin aandacht is voor vitaliteit
  • Het verbeteren van de interne communicatie onder medewerkers

Naast deze voorbeelden zijn er tal van mogelijkheden waarop de experts van De Vitaliteitsmonitor jouw vitaliteitsprogramma kunnen ondersteunen. De experts van De Vitaliteitsmonitor hebben ieder hun eigen achtergrond en expertise, van junior tot senior. Neem contact op met ons en wij zorgen ervoor dat de juiste Vitaliteitsmonitor expert jou begeleidt naar een volgende stap.

Aan de slag met vitale medewerkers

Start Intake