Hoe verloopt het certificeringsproces van De Vitaliteitsmonitor?

Voor elke audit worden een aantal auditdagen bepaald. Deze zijn afhankelijk van de grootte van de organisatie en het gewenste certificeringsniveau. In onderstaand schema is terug te vinden hoeveel auditdagen voor jullie audit gepland zijn.

Tabel auditdagen.png

Hoe meer auditdagen gepland zijn, hoe meer activiteiten uitgevoerd worden tijdens de audit. Hieronder worden de activiteiten weergegeven voor 0,5 / 1 / 1,5 / 2 auditdag(en).

Tabel aantal auditdagen.png

Wanneer je als organisatie het certificaat aanvraagt en een voorstel per mail ontvangt, worden deze stappen in meer detail toegelicht.


Aan de slag met vitale medewerkers

Start Intake