Ontstaan van De Vitaliteitsmonitor

De Vitaliteitsmonitor is in 2015 ontstaan vanuit een samenwerking tussen vijf organisaties met allen hun specialistische kennis rond vitale werknemers.

  • Hutten (Veghel)
  • WELDER (’s-Hertogenbosch)
  • HR5 (Uden)
  • Lifeguard (Utrecht)
  • Brout (voorheen IVPP) (Amsterdam)

Vanuit cateringorganisatie Hutten zijn veelvuldig interventies ontwikkeld die medewerkers in staat stellen een gezonde eetpatroon te hanteren. Organisaties werden overtuigd te investeren in dergelijke interventies, omdat deze bijdragen aan de vitaliteit van medewerkers. Echter, steeds vaker kwam hier een, terechte, reactie: ‘volgens jullie moet ik investeren in een gezond eetpatroon. Maar mijn fitnessorganisatie zegt dat ik moet investeren in beweging van mijn mensen. En mijn arbeidspsycholoog zegt dat ik moet investeren in een goede werk-privé balans van de medewerkers. Hoe maak ik de juiste afwegingen hierin?’.

Na een marktverkenning werd de conclusie getrokken dat anderen die bedrijven begeleiden naar vitale medewerker met hetzelfde probleem kampten. Deze bedrijven hebben zich als uitdaging gesteld om één universele methode te ontwikkelen die alle relevante aspecten rond vitale medewerkers analyseert en een organisatie in staat stelt de juiste afwegingen te maken.

Deze vijf bedrijven hebben al hun kennis en ervaringen gebundeld binnen de methode van De Vitaliteitsmonitor. Deze methode is in de jaren erna veelvuldig getest binnen een groot scala een bedrijven. Inmiddels kent beheer en ontwikkeling van De Vitaliteitsmonitor een plek binnen Stichting De Vitaliteitsmonitor.Aan de slag met vitale medewerkers

Start Intake