Hoe is De Vitaliteitsmonitor opgebouwd?

De Vitaliteitsmonitor is opgebouwd uit 8 algemene eisen en 18 indicatoren. De algemene eisen gaan over de mate waarin vitaliteit onderdeel is van de organisatie. Is bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar de vitaliteit van medewerkers? Zijn prestaties vastgelegd en gedeeld? En worden verantwoordelijkheden rond vitaliteit intern gedeeld? Aan deze algemene eisen wordt wel of niet voldaan.

Deze 18 indicatoren zijn evenredig verdeeld over 3 dimensies: het individu, het team en de organisatie. Zij bevatten alle mogelijke aspecten van vitale werknemers. Van vitale voeding tot autonomie, van fysieke belasting tot het vieren van successen en van ontspanning tot zinvol werk. Op elk van de indicatoren kan een score van 0 tot 100 verkregen worden.

De Vitaliteitsmonitor kent drie certificatieniveaus: Brons, Zilver en Goud. Voor Goud gelden strengere eisen dan voor Zilver en voor Zilver gelden strengere eisen dan voor Brons. Voor elk certificatieniveau gelden een aantal verplichte en niet-verplichte eisen. Zo hoeft voor niveau Brons voldaan te worden aan twee (van acht) verplichte eisen en aan minimaal één niet-verplichte algemene eis, terwijl voor niveau Goud geldt dat aan alle algemene eisen voldaan wordt. Daarnaast dient een gemiddelde score op de indicatoren als uitgangspunt voor de certificering.
Aan de slag met vitale medewerkers

Start Intake