Waarom is vitaliteit zo actueel?

Ons werk is de afgelopen decennia een stuk complexer geworden. Eenvoudig werk is geautomatiseerd of uitbesteed aan andere landen. De omgeving waarin organisaties opereren is steeds dynamischer geworden waarin veranderingen elkaar steeds sneller opvolgen. Complexer werk vraagt meer van de mensen die binnen de organisatie werken.

Daarnaast is de arbeidsmarkt de afgelopen jaar steeds krapper geworden en moeten medewerkers steeds langer doorwerken. Daarmee is het, zowel voor werkgever als werknemer, van belang dat iedere medewerker fris de ‘eindstreep’ haalt.

Maar hoe zorgen we ervoor dat schaarse medewerkers die langer door moeten werken energiek hun steeds complexer wordend werk uit kunnen voeren? Dat is een cruciale vraag die veel organisaties op dit moment bezig houdt en daarom is ‘vitaliteit’ zo actueel nu. De Vitaliteitsmonitor helpt bedrijven antwoord te geven op deze vraag.
Aan de slag met vitale medewerkers

Start Intake