Hoe vraag ik een Vitaliteitsmonitor Certificaat aan?

Als organisatie doe je allereerst een Intake via Mijn Vitaliteitsmonitor. Je beantwoordt 26 vragen over de mate waarin binnen jullie organisatie aandacht is voor vitale medewerkers. Deze gaan over de 8 algemene eisen en de 18 indicatoren uit De Vitaliteitsmonitor. Je kent de organisatie scores toe op deze algemene eisen en indicatoren en onderbouwt deze antwoorden met een toelichting.

Een auditor van De Vitaliteitsmonitor neemt contact met je op om te bespreken of je klaar bent voor certificering. Als dat het geval is, ontvang je een mail met een voorstel voor de audit door DEKRA. Wanneer je per mail akkoord gaat met dit voorstel, wordt de audit ingeland.

De auditor van DEKRA loopt tijdens de audit door alle antwoorden, scores en bestanden heen en stelt kritische vragen over deze toegekende scores. Wanneer de audit succesvol is verlopen, ontvangt De Vitaliteitsmonitor een positief advies van DEKRA. Na betaling van de factuur wordt vervolgens het Vitaliteitsmonitor certificaat uitgereikt.

Aan de slag met vitale medewerkers

Start Intake