Certificerende instelling

De audits van De Vitaliteitsmonitor worden uitgevoerd door DEKRA, één van ’s werelds grootste expertiseorganisaties op het gebied van testen, inspecteren en certificeren met in Nederland ongeveer 900 medewerkers. DEKRA audit en certificeert onder andere managementsystemen als ISO-9001, De MVO Prestatieladder en de Prestatieladder Socialer Ondernemen.

DEKRA heeft een aantal auditoren specifiek ingezet voor De Vitaliteitsmonitor. Deze auditoren hebben ruime ervaring in het HR-vak en kennen de norm van De Vitaliteitsmonitor op hun duimpje. Met een Vitaliteitsmonitor audit door DEKRA kun je er als organisatie vanuit gaan dat de audit grondig en deugdelijk uitgevoerd wordt.

Dekra gebouw.jpg

Aan de slag met vitale medewerkers

Start Intake