Welke dimensies en aspecten kent De Vitaliteitsmonitor?

De Vitaliteitsmonitor stelt de medewerker centraal en gaat uit van drie dimensies (het Individu, het Team en de Organisatie) die elk zes aspecten van vitale werknemers bevatten:

Het Individu

Alle aspecten van het bedrijf die betrekking hebben op de individuele medewerker

 1. Voeding
  De mate waarin de organisatie een vitaal eetpatroon stimuleert en faciliteert
 2. Beweging
  De mate waarin de organisatie voldoende bewegen door medewerkers stimuleert en faciliteert
 3. Alcohol, Roken, Drugs
  De mate waarin de organisatie verantwoord/afwezig gebruik van verdovende middelen stimuleert en faciliteert
 4. Fysieke belasting
  De mate waarin de organisatie zich inzet tegen overmatige belasting van het houding- en bewegingsapparaat
 5. Ontspanning
  De mate waarin de organisatie een optimale werk-privé balans faciliteert
 6. Zelfontplooiing
  De mate waarin de organisatie de ontwikkeling van haar mensen faciliteert

Het Team

Alle aspecten van het bedrijf die betrekking hebben op het team waarin de medewerker werkt

 1. Successen vieren
  De mate waarin binnen de organisatie successen met elkaar gevierd worden
 2. Groepsoriëntatie
  De mate waarin het binnen de organisatie duidelijk is dat medewerkers van elkaar afhankelijk zijn voor succes
 3. Positieve identiteit
  De mate waarin medewerkers vertrouwen hebben in eigen kunnen
 4. Autonomie
  De mate waarin de organisatie faciliteert dat mensen zelf mogen bepalen hoe zij handelen
 5. Werkomgeving
  De mate waarin de fysieke werkomgeving vitale en betrokken medewerkers stimuleert
 6. Kameraadschap
  De mate waarin medewerkers niet alleen collega's maar ook vrienden zijn

De Organisatie

Alle aspecten van het bedrijf die betrekking hebben op de verbinding van de medewerker met de totale organisatie.

 1. Strategie
  De mate waarin medewerkers de koers van de organisatie begrijpen en ondersteunen
 2. Historie en Tradities
  De mate waarin de historie en tradities van de organisatie uitgedragen worden
 3. Communicatie
  De mate waarin medewerkers binnen de organisatie op de hoogte zijn van wat er elders binnen de organisatie gebeurt
 4. Gebruiken en Taal
  De mate waarin de organisatie specifieke gebruiken en woorden hanteert
 5. Impact
  De mate waarin medewerkers zich ervan bewust zijn dat hun inzet bijdraagt aan de doelen van de totale organisatie
 6. Zinvol Werk
  De mate waarin medewerkers hun werk van toegevoegde waarde vinden voor de maatschappij

Aan de slag met vitale medewerkers

Start Intake