Welke certificeringsniveaus kent De Vitaliteitsmonitor?

De Vitaliteitsmonitor bestaat uit 8 algemene eisen en 18 indicatoren. De drie certificatieniveaus Brons, Zilver en Goud kennen andere regels rond deze eisen en indicatoren. Voor Goud gelden strengere regels dan voor Zilver en voor Zilver gelden strengere regels dan voor Brons. Voor elk certificatieniveau gelden een aantal verplichte en niet-verplichte eisen. Zo hoeft voor niveau Brons voldaan te worden aan twee (van acht) verplichte eisen en aan minimaal één niet-verplichte algemene eis, terwijl voor niveau Goud geldt dat aan alle algemene eisen voldaan wordt. Daarnaast dient een gemiddelde score op de indicatoren als uitgangspunt voor de certificering.

De volgende regels gelden per certificeringsniveau:

Brons

  • Er is voldaan aan de twee verplichte eisen
  • Er wordt voldaan aan ten minste één van de niet-verplichte eisen
  • De totaalscore van de indicatoren is minimaal 55

Zilver

  • Er is voldaan aan de vier verplichte eisen
  • Er wordt voldaan aan ten minste twee van de niet-verplichte eisen
  • De totaalscore van de indicatoren is minimaal 65
  • Geen van de dimensiescores is 50 punten of lager

Goud

  • Er is voldaan aan alle algemene eisen
  • De totaalscore van de indicatoren is minimaal 75
  • Geen van de dimensiescores is 60 of lager

Aan de slag met vitale medewerkers

Start Intake