Waarom een Vitaliteitsmonitor Certificaat?

Als organisatie ben je bezig met vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Waarom dan een certificaat voor De Vitaliteitsmonitor halen?

Een certificaat van De Vitaliteitsmonitor biedt twee concrete voordelen:

  1. Intern verbetert het je beleid en programma rond vitale werknemers. Door jullie inspanningen objectief te laten bekijken, krijg je een neutraal en objectief beeld over jullie prestaties. Interne discussies tussen betrokkenen die vinden dat je het als organisatie heel goed doet of juist niet, worden hiermee verholpen. Het certificaat geeft een heldere nulmeting en bepaalt waar jullie staan als het gaat om vitale medewerkers.
  2. Extern laat het je omgeving zien dat jij investeren in vitale medewerkers serieus neemt. Potentiele medewerkers zien in één oogopslag dat de organisatie een goede werkgever is die investeert in vitale en duurzaam inzetbare medewerkers. Klanten en leveranciers zien dat jij als organisatie een goede en betrouwbare partner bent die investeert in de vitaliteit van de medewerkers.

Welke reden voor jou ook het belangrijkst is: De Vitaliteitsmonitor bevestigt je inspanning op vitale medewerkers. Meer informatie over het aanvragen van een De Vitaliteitsmonitor certificaat vind je hier.
Aan de slag met vitale medewerkers

Start Intake